This is an example of a HTML caption with a link.

ArtykułyPromocje

...

Informacje

...

Licznik odwiedzin

302073 gości

Regulamin

 

REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA,
SEKCJI PŁYWACKIEJ OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Każdy uczestnik pływania podpisuje oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału z zajęciach po konsultacji z lekarzem, w przypadku uczestników niepełnoletnich- rodzice, opiekunowie prawni wypełniają stosowne oświadczenie.
 2. Ćwiczenia dostosowane są do poziomu wyjściowego uczestników; tak więc jest nauka pływania podstawowa, średnio-zaawansowana, zaawansowana, trening pływacki oraz przygotowujące do wszystkich kursów związanych z pływaniem, np. do kursu młodszego ratownika, itp.
 3. Uczestnikowi, który brał udział w 40 systematycznych lekcjach, jednak nie zrobił postępów, zostaną zwrócone koszty kursu.
 4. Kurs składa się z pierwszej części 18 lekcji kursu podstawowego i drugiej części 18 lekcji doskonalenia techniki pływania, a w przypadku doskonalenia techniki pływania, lekcje będą miały charakter treningu pływackiego.
  min. przygotowujące do różnych kursów pływackich np. mł. ratownika czy przygotowanie na A.W.F. z pływania.
 5. Całoroczna szkółka pływacka z ćwiczeniami korekty wad postawy odbywa się dwa razy w tygodniu.
 6. W przypadku awarii basenu lub innych przyczyn uniemożliwiających kontynuacje zajęć, dokończenie kursu nastąpi na innym basenie wyznaczonym przez instruktora.
 7. Lekcja składa się z rozgrzewki, ćwiczeń korekcyjnych w wodzie, części właściwej -tematu ćwiczeń, ćwiczeń uspokajających oraz czasem wolnym kończąc tzw. samokształcenie, a także odpowiedziami na pytania dla zainteresowanych.
 8. Płatność za kurs wnosi się na lekcji organizacyjnej w sprawie zapisów- możliwa jest wpłata na wskazane konto.
 9. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności po telefonicznym zgłoszeniu (forma sms) w ramach trwania kursu. Miejsce odrobienia nieobecności wskazuje konsultant firmy podając datę i godzinę, wyznaczony obiekt na którym mogą odbyć sie niewykorzystane zajęcia. Tylko usprawiedliwione nieobecności zgłoszone telefonicznie (choroby- zaświadczenie lekarskie, ważne losowe zdarzenia, stosowne podanie) są honorowane.
 10. Możliwość zapisania nowych uczestników podczas trwania kursu pod warunkiem wolnych miejsc.
 11. W trudnych przypadkach istnieje możliwość rozmowy z instruktorem - negocjacji odnośnie płatności czy innych problemów.
 12. W przypadku zdarzeń losowych po podpisaniu deklaracji ratalnej można skierować inna osobę na miejsce uczestnika. W uzasadnionych usprawiedliwionych przypadkach stracone godziny można odrobić w innym terminie wyznaczonym przez instruktora.
 13. Obowiązuję tzw lekcja próbna, po której jest możliwy zwrot wpłaconej kwoty po odliczeniu jednej lekcji. Cena jednej lekcji 40zł. Pozostała kwota będzie przelana na podany numer konta.
 14. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość interpretacji regulaminu.

 

Aktualne numery do kontaktu 509423756 lub 516757328.